Romanian Information

PREJUDICIU AVOCAŢI ROMÂNI

DACÁ DUMNEAVOASTRÁ SAUVN MEMBRU DE FAMILIE AFOST ACCIDENTAT SAU UCIS LA MARE SAU PE O NAVA INDIFERENT DE PAVILION SAU DE NAŢIONALITATEA A ECHIPAZULUI VA PUTEM DIVTA.

SARCINA DUMDVS. NEAVOASTRA IMMEDIATE AR TREBUI SÀ CONSULTE
UN AVOCAT. AM INTELES CÀ ACESTA ESTE UN MOMENT TULBÚRÂTOARE PENTRU TINE SI PENTRU FAMILIA VOASTRA SENTIMENTE SI FINANCIAR.

LEGEA AMERICANÂ PERMITE RECUPERARÉ FARÁ COSTURI ÎM FATÁ LA MARINAR.

INSTANTELE AMERICANÂ SUN-T PRIETENI CU MARINARI-SI-LUCRÂTORI DIN SECTORUL MARITIM. INDIFERENT DEUNDE-SUNTEŢI. LEGEA AMERICANÂ PREVEDE DE ASEMENEA PENTRU ASISTENTÂ FINANCIARÂ PENTRU MARINAR. DACÂ ACESTEA SUNT ÎN CIRCUMSTANTÀ NECESSITOUS PRECUM ŞI DEACTE ORGANIZAŢII, CARITIABILE CUM AR FI BISERICA INSTITUT MARINAR ŞI ALTE INSTITUTII RELIGIOASE. INDIFERENT CÂT DE MICÀ PREJUDICIV A FOST REZULTATUL NEGLIJENTEI DUMNDVSEAVOSTRÀ. ANGALATORI SAU-DIN-VÍNA ORICÂEI ACTE PÂRTI CE AVO OPINIE DE A LUA MASURI LEGALE. EXISTÂ O LEGISTAŢTÌE CUM AR FI ACTUAL DE JONES CARE PROTEJENAÂ DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE LUCRÂTOR RÂNÎT LA MARE. ACTUL DE JONES CARE OR FIDE NATURÂ IN FUNCŢÎE DE ACCIDENT SE LA ÎN CONSIDERARE PAPTUL CÂ RASPUNDERERA AR PUTEA EŞUA CA BORDUL NAVEI SAV PROPEITARUL NAVEI

TU TWELVIE SA IA MASEURI LEGALE – 3 AMI DE LA DATE DE INCIDENT

SERVICIU MEDICAL AMERICAN SUNT CELE MAI BUNE IN LUME SI ÎN CAZUL IN CARE ANGAJATORUL SAV AGENTUL EGNIPAZ NU TE-A TRATAT IN MOD CORESPUNZÂTOR SUNA FIRMA NOASTRE LA DODSON & HOOKS SUNA CU TAXÂ INVERSA.

TU TREBUIE SÂ PASTREZE TOATE PROBELE POSÎBÎLE. ADVI
AMINTE DE MNUMELE LU COLEGI MARINARI LA-FEL-CA-SÍOFITERI-NAVEI.

SÁ ÍA NOTE CU PRIVIRE LA DETACIÌLE DIN JURUL PREJUDICIU DVS.

PÁSTRATI ORICE COPII CARE ATI AVUFCU ANGAJATOR UL DVS.
ÇU PRÌVÍRÉ AL INCINEWT INCLUSIV RAPORTUL PRIVIND ACCIDENTUL.

JONES ACT AVOCAŢI — PROFESORI DE DREPT MARITIM

AVOCATI NOŞTRI STIU LEGÉA SI ACT JONES AVEM O NTELEGERE BUNA CU LEGÉA MARITIMÁ SI CUM SE APLICA PENTRU MUNCITOR CARE AU FOST ACCIDENTAŢI. ACESTEA AR TREBUI SÁ AIBÁ CUNOSTINTA CUM SA VORBEASCÀ. DAR STIU DE ASEMENEA CE SA FACÁ ÎN CARE NU PRODUCE UN REZULTAT.

JONES ACT AVOCAŢI DE ASEMENEA VA INTELEGE CUM COMPENSAREA VA FUNCTIONA DEPINDE DE SITUATIE ESTE IMPORTANT SA STI CE BENEFITI MEDICALE PUTETI LUA. CEEA-CE INDEMNIZATIA ZILŃICÀ ESTE DISPONIBIL SI CE ACTE PACHETE DE COMPENSARE AVEŢI DREPTUL LEGAL DE ARGTINDE .

FIRMA NOSTRA REPREZINTÂ SEAFARES CA NIVEL MONDIAL. PRECUM SI SINDICATELE I A NIVEL MONDIAL CU OFICIAL SI INSPECTORII CARE POATE VENI ÎN AJUTOR ÎNTR-UN MOMENT ANUNTAT.

ORGANIZAŢII TREBÎE-SÂ SALARIV D.V.S. DACÀ ANGAJATORU D.V.S. Ņ A REUSIT SÂ PLÁTEASCA SALARII PENTRU DVS SAV ECHIPAJUL NAVEI PUTEM ASISTA IN SITUATIA DVS.

APELATI GRATUIT LA AMERICA AZI LA 855-515-1257.

CALL US 24/7: 855-515-1257

multi-lingual staff, diverse attorneys ready to help you!

Dedicated to Personal Injury Litigation and Admiralty Law

Let us help you rebuild your life.

Contact Us Now
For your free consultation / Multilingual Staff
Fill out my online form.
Get Your Free Consultation Today
Back to Top of Page